Jak probíhá aukce

 

-    Pořadatelem elektronických aukcí je společnost Car Aukce
-    Účastníci aukcí jsou registrovaní uživatelé (fyzické a právnické osoby, schválené společností Car Aukce)

Představení vozidel

Na úvodní stránce portálu aukce.caraukce.cz je zobrazen kalendář aukcí. V tomto kalendáři jsou uvedeny termíny nadcházejících aukcí a seznam dražených vozidel – v případě, že je již k dispozici. Finální seznam vozidel je zveřejněn vždy minimálně 24 hodin před zahájením aukce. Společnost Car Aukce si vyhrazuje právo, před zahájením aukce, odebrat vozidla ze seznamu vozidel.

Kalendář aukcí

 

Detail vozidel je zpřístupněn pouze přihlášeným uživatelům.

Detail aukce

V seznamu vozidel je zobrazen soupis vozidel se základnímu údaji, jako je pořadové číslo, název a vyvolávací cena. Po rozkliknutí detailu vozidla se zobrazí karta vozidla, kde jsou zobrazeny veškeré informace o vozidlu, fotografie a  dokumenty.

Karta vozidla

Nastavení robota

V kartě vozidla je možno před zahájením aukce nastavit robota. Robot automaticky přihazuje po zvoleném kroku příhozu až do maximální nastavené částky. Pokud se aukce neúčastní další přihazující přihodí robot maximálně na částku potřebnou k vítězství v aukci.
Robot musí být nastaven na vyvolávací nebo vyšší částku. Při nastavení nižší částky není suma brána v úvahu

Průběh aukce

Ve stanovený čas začne aukce. Účastníci, kteří jsou na detailu dané aukce budou automaticky přesměrováni na první vozidlo v aukci. Na kartě prvního draženého vozidla začne aukce také automaticky v určený čas.  Z detailu karty jiného vozidla je potřeba vystoupit do seznamu vozidel. . U každého vozidla je 10 sekundový čas na představení vozidla.  Následuje samotná aukce, která má základní čas 60 sekund, v případě, že kdokoli přihodí, se čas zvyšuje vždy o 10 sekund. Po skončení aukce následuje 10 sekundový interval, než se začne dražit další vozidlo.

 

K navýšení částky dochází po kliknutí na tlačítko „Přihodit“.  Pokud je účastník aukce poslední přihazující není toto tlačítko přístupné, aby nedocházelo k přihození na vlastní příhoz.

Po skončení aukce, je účastník přesměrován na seznam dražených vozidel, kde se zobrazí informace o prodaných vozidlech.

Další postup bude výherci aukce zaslán mailem do 60 minut po ukončení aukce.