Typy aukcí

 
  • Elektronická aukce - RYCHLÁ                 garantovaná cena
 
  • Elektronická aukce - STANDARTNÍ         garantovaná cena
 
  • Elektronická aukce - STANDARTNÍ         negarantovaná cena
 
  • Elektronická aukce - ZLEVŃOVACÍ          negarantovaná cena
 
  • Kamenná aukce -                                     garantovaná cena
 
  • Veřejná Dobrovolná dražba
 
  • Autobazar Car Aukce
 
 
 
Elektronická aukce – RYCHLÁ   “garantovaná”
Aukce každého vozidla začíná jeho 10-ti sekundovým představením, po níž začne probíhat samotná aukce daného vozidla. Nejnižší možná nabídka na Kupní cenu je rovna výši Vyvolávací ceny. Poté je možné přihazovat v rozpětí minimálního případně maximálního příhozu. Podání nabídky se provádí kliknutím na tlačítko „Přihodit“. Od přijetí poslední nabídky mají přihlášení Registrovaní dražitelé časový interval, který je uveden na kartě vozu, pro podání vyšší nabídky. Každému Účastníkovi aukce se vždy zobrazuje informace, zda jeho nabídka je nejvyšší či nikoliv. V případě, že v časovém intervalu, který je uveden na kartě vozu, od podání poslední nabídky na Kupní cenu žádný účastník aukce nepodá vyšší nabídku, stává se Vítězným Účastníkem aukce ten Účastník aukce, který podal poslední nejvyšší nabídku na Kupní cenu.
 
 
Elektronická aukce – STANDARTNÍ   “garantovaná”
Na vozidla v aukci se příhoz provádí udáním ceny. Ostatní účastníci aukce vidí nejvyšší nabídku a mohou přihodit pouze částku vyšší (v případě vyvolávací ceny částku shodnou s touto vyvolávací cenou). Na vozidla je možné přihazovat kdykoli v průběhu aukce bez závazného pořadí.
Vozidla se draží společně v předem definovaném časovém úseku.
Po zahájení aukce může dražitel vstoupit do aukce a podávat návrhy kupní ceny na jednotlivá vozidla. Návrh kupní ceny podá dražitel tak, že z aukčního seznamu vybere vozidlo kliknutím na jeho odkaz a v kartě vozidla do kolonky „Moje nabídka“ vepíše svůj finanční návrh kupní ceny (v Kč) a potvrdí svůj návrh tlačítkem potvrdit.
Vítězným účastníkem aukce se stává dražitel, jehož nabídka je po ukončení nejvyšší, . minimálně rovna vyvolávací ceně.
 
 
 
Elektronická aukce – STANDARTNÍ   “negarantovaná”
Na vozidla v aukci se příhoz provádí udáním ceny. Ostatní účastníci aukce vidí nejvyšší nabídku a mohou přihodit pouze částku vyšší (v případě vyvolávací ceny částku shodnou s touto vyvolávací cenou). Na vozidla je možné přihazovat kdykoli v průběhu aukce bez závazného pořadí.
Vozidla se draží společně v předem definovaném časovém úseku.
Po zahájení aukce může dražitel vstoupit do aukce a podávat návrhy kupní ceny na jednotlivá vozidla. Návrh kupní ceny podá dražitel tak, že z aukčního seznamu vybere vozidlo kliknutím na jeho odkaz a v kartě vozidla do kolonky „Moje nabídka“ vepíše svůj finanční návrh kupní ceny (v Kč) a potvrdí svůj návrh tlačítkem potvrdit.
Vítězným účastníkem aukce se stává dražitel, jehož nabídka je po ukončení nejvyšší, minimálně rovna vyvolávací ceně
Po skončení aukce je Vítězný účastník vyrozuměn, že podal nejvyšší nabídku a musí vyčkat (obvykle 5 pracovních dní) do zaslání dalšího emailu, kde mu bude sděleno, zda jeho nabídka byla nebo nebyla akceptována.(uvedená doba se může prodloužit)
  
 
Elektronická aukce  - ZLEVŃOVACÍ  “negarantovaná”
Vychází ze Standardní aukce, ale s tím rozdílem, že dražitel má možnost nabídnout i nižší cenu, než je původně stanovená vyvolávací cena. Ostatní dražitelé v tu chvíli již musí  zadávat nabídky vyšší než je nejnižší podaná nabídka. V případě vyrovnání vyvolávací ceny probíhá aukce stejně jako Standartní aukce.
Vítězným účastníkem aukce se stává dražitel, jehož nabídka je po ukončení nejvyšší, minimálně rovna
Vyvolávací ceně.
 Po skončení aukce je Vítězný účastník vyrozuměn, že podal nejvyšší nabídku a musí vyčkat (obvykle 5 pracovních dní) do zaslání dalšího emailu, kde mu bude sděleno, zda jeho nabídka byla nebo nebyla akceptována.(uvedená doba se může prodloužit)


 
 
Kamenná aukce  “garantovaná”
Kamenná aukce je tradiční formou aukce, probíhá za fyzické přítomnosti všech účastníků
v aukční síni, kde probíhá aukce jednotlivých vozidel.
Vozidla na umístěna na ploše, jsou viditelně označena a seřazena podle aukčních čísel, pod kterými budou nabízena v aukci. Jsou odemknuta, zájemci mají možnost je nastartovat, nemohou však provádět zkušební jízdy. Ve vozidle je k nahlédnutí prezentační karta vozidla v tištěné podobě, doplněná o technickou část znaleckého posudku, kopie odborného certifikátu Car Detect a kopie technického průkazu. O bezpečnost vozidel se po dobu prohlídky stará obslužný personál, který je připraven poskytnout další informace o vozidlech.
Při aukci dražitel přihazuje tak, že pozvednutím aukčního čísla tak, aby jej licitátor zřetelně viděl, přihazuje částku, která je v souladu s aukčním řádem odvislá od tzv. momentální ceny při aukci a ústním podáním potvrdí nabízenou částku.
Po potvrzení licitátora příklepem kladívka je potvrzena nejvyšší nabídka účastníka a slovním oznámením potvrzeno, že tento účastník se stává vydražitelem.
 
 
Veřejná Dobrovolná dražba
Dobrovolné  dražby motorových vozidel jsou prováděny na základě zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů a dále se řídí dražebníkem vydanou dražební vyhláškou, která je k dispozici:
-  v místě jejího konání u dražebních položek do 100 000,- Kč 15 dnů před termínem konání DD
-  na www.centralniadresa.czu dražebních položek nad 100 000,- Kč 30 dnů před konáním DD
 Jinak shodné jako Kamenná aukce